Opći uvjeti korištenja web stranice

Ova Internet stranica namijenjena je upravo Vama, kako biste bili u doticaju sa zadnjim informacijama o SMIT proizvodima i uslugama.

Vaš pristup i korištenje Internet stranica www.sm-it.hr ovise o Vašem prihvaćanju dolje naznačenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Suglasni ste i prihvaćate da društvo SMIT d.o.o., Andrije Kačića Miošića 12, 43000 Bjelovar neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica SMIT d.o.o. pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Stranicama www.sm-it.hr se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju SMIT d.o.o. izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan. Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira SMIT d.o.o. Ove je web stranice otvorio SMIT d.o.o. isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja SMIT d.o.o.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih web stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.


Prava intelektualnog vlasništva


Predstavljanje i sadržaj ovih stranica smatraju se intelektualnim vlasništvom SMIT d.o.o. i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju SMIT d.o.o., ili su ustupljena SMIT d.o.o., a u vlasništvu su trećih osoba. SMIT d.o.o. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.

Crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranicama podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo SMIT d.o.o. ili treće osobe koja temeljem valjanog pravnog posla SMIT-u jamči ograničeno korištenje sadržaja.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ovih stranica, te na njima prikazanih proizvoda i usluga odobrava se isključivo za strogo osobnu upotrebu, isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorskih prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, proizvoda ili usluga koji ih čine, bez prethodnog dopuštenja SMIT d.o.o., bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te će SMIT d.o.o. takvog počinitelja krivično i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Djelomična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja SMIT d.o.o., strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica SMIT d.o.o., pojedinačnih elemenata web stranica SMIT d.o.o., dizajna logotipa SMIT d.o.o., bez izričitog pisanog odobrenja SMIT d.o.o.


Lozinke i pristup


U postupku registracije, Vi odabirete ime korisnika i lozinku.

Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje povjerljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite isključiti vezu s Internetom nakon svakog korištenja web stranice.

SMIT d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak li štetu koji se mogu pojaviti ako netko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.


Podaci o proizvodima i uslugama


Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge tvrtke SMIT d.o.o. dostupne u Adriatic regiji. Informacije koje SMIT d.o.o. objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, SMIT d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

Usluge predstavljene na ovim web stranicama odnose se na SMIT d.o.o. Naznačene cijene su preporučene cijene.

SMIT d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike proizvoda i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene SMIT d.o.o. ne snosi odgovornost.

SMIT d.o.o. ne jamči, niti izričito niti prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzimaju bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete SMIT d.o.o. smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, SMIT d.o.o. neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

SMIT d.o.o. stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost, te najnovije promjene na proizvodima i uslugama. U tom smislu, predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji.


Osobni i javni podaci


Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga SMIT d.o.o. može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.


Osobni podaci


SMIT d.o.o. dužan je štititi sigurnost Vaših osobnih podataka.

Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, SMIT d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka SMIT d.o.o., kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka SMIT d.o.o. Povjeravanjem svojih osobnih podataka društvu SMIT d.o.o. na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona). Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu SMIT d.o.o., Andrije Kačića Miošića 12, 43000 Bjelovar, možete iskoristiti sljedeća prava:

  • Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani ili ne;
  • Ažurirati dane osobne podatke;
  • Uskratiti odobrenje za daljnje držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;

Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja SMIT d.o.o.


Javni podaci


Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu.

Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.


Izjava o zaštiti podataka


Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka SMIT d.o.o., Andrije Kačića Miošića 12, 43000 Bjelovar.

Podaci i dane informacije bit će pohranjeni u bazi podataka SMIT d.o.o., te će se smatrati povjerljivima. Zaposlenici gore navedenog subjekta i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektom ili za gore navedeni subjekt imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane SMIT d.o.o., u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Suglasni ste i prihvaćate da društvo SMIT d.o.o. može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.


Mrežni kolačići "Cookies"


Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ' "cookie" se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić ' "cookie") ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića ' "cookie" je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima.

Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi) na našim web stranicama. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju web stranice SMIT d.o.o.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće ' "cookies". Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Izborniku za podešavanje kolačića (na engleskom jeziku) možete pristupiti u svakom trenutku i sa bilo koje stranice klikom na gumb „Cookies“ u donjem desnom uglu web stranice.


Linkovi


Da biste ubacili link na stranicu www.sm-it.hr morate imati prethodno pisano odobrenje od strane SMIT d.o.o. za što morate kontaktirati web mastera stranice SMIT d.o.o.

SMIT d.o.o. čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući da se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, SMIT d.o.o. nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni samo Vama, ali SMIT d.o.o. ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju Vas usmjeri.

S tim u svezi SMIT d.o.o. ne odgovara za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima:

  • ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama,
  • ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.


Ograničenje odgovornosti


Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju „takav kakav jest“ bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. SMIT d.o.o. ne jamči da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Ni pod kojim uvjetima SMIT d.o.o. nije odgovoran za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Podaci o proizvodima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane SMIT d.o.o. Moguće su pogreške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predviđenih ograničenja, SMIT d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.


Primjenjivo pravo


Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web stranica ili u svezi s njima.

SMIT d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.


Ažuriranje općih uvjeta


SMIT d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati klikom na link „Uvjeti korištenja stranice“ koji se nalazi na dnu web stranice.


Informacije vezane uz trgovačko društvo


SMIT d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku, trgovinu i usluge

Adresa: Andrije Kačića Miošića 12, 43000 Bjelovar, Hrvatska


Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru, 28.05.2013.
Temeljni kapital 20.000,00 Kn, uplaćen u cijelosti
MBS: 010087089

OIB: 56770551293
VAT: HR56770551293
MB: 04045955
PDV ID: HR56770551293
IBAN: HR6324840081106547085

Mjerodavni sud: Trgovački sud Bjelovaru
Osnivači/članovi društva: Mario Sić, jedini osnivač;
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb

We use cookies
Cookie preferences
Below you may find information about the purposes for which we and our partners use cookies and process data. You can exercise your preferences for processing, and/or see details on our partners' websites.
Analytical cookies Disable all
Functional cookies
Other cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. Learn more about our cookie policy.
Change preferences Accept all
Cookies